Personlig begrundelse for 3 ugers praktik i Tyskland

Min uddannelse (grundforløb) er som receptionist på Celf i Nykøbing Falster. Vi fik valget at komme 3 uger til Tyskland i perioden (Kultur), med alt betalt. Jeg kan personligt ikke snakke Tysk udover basale ting men jeg valgte at tage til Tyskland alligevel, ikke mindst for blive bedre i mine sproglige kompetencer, men for at få erhvervserfaring som man ellers ikke har mulighed for på grundforløbet. Jeg syntes det en god mulighed for folk som brander for sit fag, at komme ud og opleve kultur forskelle som vil komme som en fordel ude i arbejdslivet, og finde ud af om det er den rette uddannelse man har valgt.