Uhrmacherschule Hamburg 2015

Jacob Dunkan Bech

Man 21/9

Vi kom i skole og introducerede os kort for skolens elever. Vi samles på lærerværelset og snakker om hvad vi har fået af vide om projektet hjemmefra og mål for projektet, efter de 2 uger skulle vi have et funktionelt ur. Vi får nogle forstørrede billeder af 6497 til at lave design skitser på og resten af dagen og aftenen går med at prøve forskellige designs af på papiret.

 

b

 

 

Tirs 22/9

 

Startede med at lave ringen omkring broerne af. Fik savet løbeværksbroen og balancebroen ud. Sat styrestifter i broerne. Vi lånte lidt blandet værktøj i løbet af dagen. Blev klar til at sætte sten i broerne. Meget mindre lærer kontakt på projektet end forventet.

 b2

b1

 

Ons 23/9

Sightseeing i Hamborg.

 

Tors 24/9

Sat sten i løbeværksbro. Savet minuthjuls bro ud til til. Boret et nyt skruehul i minuthjulsbro samt hul til styrestift.

 b3

 

 

Fre 25/9

Savet og filet spærværksbroen til. Filet minut­ og balancebro pænere. Tidligt fri.

 

Man 28/9

Boret et nyt skruehul i spærhjulsbro samt hul til styrestift. Sat sten i minuthjulsbro og justeret højdeluft i alle lejer. Efter at have sat fjederhus og skruer i spærværksbroen kan fjederhuset ikke dreje rundt. Problemet viser sig at være den styrestift der var i broen fra start. Efter at have fjernet lidt af styrestiften og justeret hullet til den nye stift virker fjederhuset.  Uret bliver samlet og fungerer.

 

b4

 

Tirs 29/9

Udskiftning af balance. Filet finish på minuthjulsbro. Vi bliver vist metoder til forskellige slibninger til overflader.

 

b5

Ons 30/9

Filet de sidste ting til. Trukket broerne af. Uret er skilt ad og klar til slut rens.

 

 b6

 

 

 

Efter skole tog vi ind til Hamburg hvor vi undervejs besøgte urproducent Henchel. I de 20min de fandt tid til os fik vi hørt deres historie, set lidt af deres værksted. Vi fik også set og hørt om deres inhouse kaliber: Werk 1

 b7

b8

Tors 1/10

Uret bliver samlet, smut og indstillet. Da uret er tidligt færdig bliver resten af dagen brugt på at snakke lidt med de andre elever.

 

Fre 2/10

Efter som vi er blevet færdige med urene går fredag med at rydde det sidste op og få taget afsked.