Malmö, Sverige 1. december 2021 - 1. Marts 2022

Tre måneders praktik på en market garden i Malmö. 

Omkring et kvarters gang fra Hyllie St. i Malmö, ligger Vegostan urban farm, en 700 m2 stor market garden, hvor jeg har været i praktik med Erasmus+ fra december til marts. Vegostan drives og ejes af Göran Claesson, der er uddannet fra Landbruksuniversitetet i Malmö og desuden har en baggrund som ingeniør, hvilket tydeligt afspejles i alt fra den hjemmebyggede “bubbler”, et boblebad beregnet til at vaske salat, der er bygget af en gammel jacussipumpe og nogle plasticrør med huller i, til den app han har på sin telefon, der kan styre temperatur og vand, selv når han ikke er på gården. Göran er udover at være utrolig præcis også meget generøs ift. at dele ud af sin viden og sine refleksioner omkring det at drive en market garden, og i løbet af mine tre måneder på Vegostan, har jeg fået et stort indblik i principperne for market gardening samt hvad det vil sige at arbejde på et mindre jordbrug om vinteren i Skandinavien. 

Vegostan er på mange måder en klassisk market garden, dvs. at man dyrker mange forskellige, men forholdsvis hurtige grøntsager eks. salater på relativt lille areal uden brug af sprøjtemidler. Derudover er kendetegnet for market gardens, at de er standardiserede, således at eks. alle bede er ens, samt at man ikke benytter sig af motordrevne maskiner men benytter sig af manuelle redskaber, oftest specialbyggede. Göran er meget inspireret af andre market gardens som den canadiske Jean Martin Fortier samt Elliot Coleman fra USA. Det er også fra dem, at han har fået ideen til “bubbleren” såvel som “spinneren” der er en ombygget vaskemaskine, der fungerer som en stor salatslynge. Af andre klassiske redskaber der oftest benyttes inden for market gardening, findes der bredgrebet (hvis størrelse matcher bedenes bredde på Vegostan), der har nogenlunde samme funktion som en plov, men som i mindre grad forstyrrer jordens mikroliv. Derudover brugte vi en specialbyhhet minifræser, der drejer rundt vha. en boremaskine. Begge disse redskaber fik jeg lært grundigt at kende, da de skulle bruges til forberedelsen af bedene. Her brugte vi først bredgrebet, hvorefter vi fjernede sten fra bedene og gangene, så gødede vi med 1 L hønsemøg og 1 L lucerne, og afslutningsvis kørte vi omtrent tre trillebører med kompost ud på hvert bed, for at lukke det af og gødede med en hurtigtvirkende og langtidsvirkende gødning godkendt til økologisk dyrkning. Den sidste gødning gøres kun en gang i sæsonen, men ellers foretages de andre opgaver, mellem hver succession. Der bruges altså oftest rigtig meget kompost tl market gardens, for at tilføje en god pulje med organisk materiale til jorden, der ellers hele tiden fjernes, når man høster grøntsagerne. Da der oftest ikke er dyr knyttet til market gardens, er man oftest nødsaget til selv at lave komposten eller købe den udefra. På Vegosan gjorde Göran begge dele, for at have nok. Sin egen kompost lavede han i almindelige grønne affaldsspande vha. det såkaldte bokashi gør, der starter en forgæring af planteresterne, som så hældes over i en fold efter ca. 8 uger. Bokashien er således blot for at få nedbrydningsprocessen til at forløbe hurtigere. Den øvrige kompost kom fra have park affald, så det var ganske veklsende i kvalitet, men kan dog fås gratis, hvilket selvsagt er en stor fordel. 

En anden stor opgave for de fleste jordbrug om vinteren, og Vegostan er ingen undtagelse, er planlægning af den kommende sæson, herunder bestilling af frø. For ar få et overblik over hvilke frøsorter Göran tidligere har haft, samt hvornår de er hhv. forspiret og plantet ud, bruger han appen “Trend”, der er designet til market gardens. Her  kan man foruden et overblik over frøsorter, også indtegne sin egen mark og angive på hvilke felter man har haft hvilke grøntsager, så man kan planlægge sædskifte, og have et overblik over hvilke bede der er tilgængelige hvornår. Mit indtryk er at appen på mange måder kan være ekstremt belejlig, da den samler så mange informationer ét sted, men samtidig kræver det også at man dagligt sætter sig og noterer i appen hvad man har fortaget sig af udplantning, høst og andre opgaver, for at det giver rigtig mening a bruge den. Om ikke andet er jeg glad for at være blevet introduceret til den. Göran gav mig en del af ansvaret for at researche eks. hvilke kartoffelsorter han skulle bestille hjem samt at lave en frøoptælling, hvor jeg vejede alle de frø han havde på lager og kategoriserede dem efter familie. Dette gav mig et meget større kendskab til en masse forskellige sorter, deres gode og dårlige egenskaber samt en viden om hvordan forskellige frø ser ud. Desuden lærte det mig også noget om prisniveauet for de forskellige frø, eks. at tomatfrø er ekstremt dyre og derfor også skal prissættes derefter som slutprodukt. Generelt talte vi en del om økonomien bag Vegostan, da Göran til dels har startet stedet sm et eksperiment, for at se om man kan få en market garden til at løbe rundt uen startlån på ca. 4 år. i 2022 er det netop fire år siden han startede Vegostan, og som så mange andre steder er der hele tiden uforudsete udgifter og tab, eks. måtte en stor del af gulerodshøsten sidste år kasseres pga. gulerodsfluer. Som det er lige nu kan han udbetale en beskeden løn til sig selv samt have én ansat fra marts til december, som han betaler 20.000 svenske kroner i løn om måneden. Derudover skal det siges at Göran arbejder mellem 50 og 70 timer i ugen, så det er selvfølgelig en overvejelse man skal tage med sig, hvis man har tanker om at starte sin egen market garden. 

Mod slutningen af mit ophold anskaffede Göran sig endnu et klassisk market garden redskab, der skal gøre det nemmere og mere tidsbesparende at så og udplante, nemlig den såkaldte Paper pot machine. Her sår man sine frø i små papirsfelter, der kan foldes ud som en harmonika, og når man så skal udplante trækker den “harmonikaen” ud til en lang hale. Det er lidt svært at forklare mekanismerne bag, men det var rigtig sjovt, at nå at så den første spinat og glaskål med den, da jeg flere gange har set den anvendt men aldrig selv prøvet det.

Alt i alt har mit Eramus ophold været utroligt lærerigt takket være Görans store velvilje til at dele sin viden og give mig et stort ansvar, så jeg vil helt sikkert overveje om jeg skal tage endnu et ophold henover sommeren på et tidspunkt. Om ikke andet var det en dejlig afslutning, at kunne se de første frø spire, da vi fik en sidste fika i solen, og sagde tak for nu.