Dato for ophold: 10.10.2016-21.10.2016

Praktik- og studieophold i Tyskland

Indledning
Jeg hedder Hans Christian Jul Lehmann. Jeg er 17 år gammel og er i gang med mit 2. år på handels-gymnasiet. Jeg har altid haft en forkærlighed for at tænke ud af kortet. Jeg har altså altid haft en interesse for det store udland, og jeg altid haft en lyst til at udvide min horisont så vidt muligt. Grunden til jeg har opsøgt muligheden for at komme i praktik i Tyskland er fordi, jeg mener det er meget mere givende for mig fagligt end normal skoleundervisning i Danmark. Samtidig giver sådan en oplevelse mig og en helt masse dannelse i forhold til min personlige udvikling. Det at bevise, at kan klare sig på egen hånd, og så i et andet land, tiltalte mig rigtig meget.

Jeg har altid haft en lille tysker i maven og overvejet om jeg måske skulle gøre karriere i Tyskland, når jeg blev voksen. Jeg vil rigtig gerne studere økonomi på Universitet, og kunne sagtens forestille mig at tage et semester i udlandet (fx Tyskland).
Første indtryk af Lübeck (fritid)
Jeg har op til turen været meget spændt på hvordan jeg skulle begå mig i Lübeck. Jeg har indtil vi-dere benyttede mit tyske, da jeg kørte i taxi, bestilte mad på McDonald’s og med mine roomies. Det sjoveste er, at jeg er begyndt at tænke lidt i tysk. Selvom det kan være svært at begå sig på tysk, føler jeg bestemt det er en fed udfordring. Jeg har fået gået en masse rundt i centrum af byen og overhørt en masse tysk samtaler, hvilket er rigtig interessant. Noget jeg bestemt har synes var ander-ledes fra Danmark er deres høflighed i Tyskland:

b-Her benytter man sig af “Sehr geehrte”.

“Første skoledag”
Jeg var spændt på, hvordan mit første møde med den tyske skoleklasse ville være. Min første time var engelsk, hvilket jeg var glad for, da det betød jeg kunne give et godt førstehåndsindtryk uden diverse sprogbarrierer.

Eleverne i klassen er alle omkring de 20 år gamle, hvilket er en smule ældre end mig. Det slog mig meget, hvor åbne de er over for nye mennesker. Mange af klassekammeraterne var henne og spørge hvad jeg hed, og også om jeg kunne sagt tysk. Hvortil jeg svarede “Ich sprache ziemlich gut Deut-sch.”. Undervisningsformen i Tyskland er i modsætningen til Danmark meget mere gammeldags. Man benytter sig ikke af cases eller projekter i samme omfang som i Danmark, men i stedet tavleun-dervisning.

b1 – Billedet indikerer at undervisningen foregår uden elektroniske hjælpemidler (her refereres til com-puter)

 

b2

Fagene i skolen minder meget om hjemme i Danmark. Mit skema under opholdet byder bl.a. på fa-get politik, sport, spansk og religion, disse fag har jeg ikke i Danmark.

“Sidste skoledag”
Min sidste dag på Hanse-Schule er veloverstået. Det har været et lærerigt forløb ikke så meget sko-le-fagligt, men mere kulturelt og sprogligt. Ugen har budt på en masse hyggelige timer med klassen og en anderledes undervisningsformen end jeg er vant til.

b3-Normalt bruger de tyske studerende sig ikke af IT i undervisningen, men i faget informatik lærere de om Office-programmer. Bl.a. har jeg fået undervisning i brug af power point hvilket er meget aparte!

 

Alt i alt har mit skoleophold lært mig en del om det tyske undervisningssystem. Jeg må indrømme det er et mere konservativt system (lærer med stor autoritet + gammeldags undervisning), end jeg forestillede mig. Dog synes jeg, det fungerer meget godt, og der er markant mere ro i undervisnin-gen sammenlignet med Danmark.

Ferie (Paris)
Da jeg havde 2 hele fridage, valgte jeg at tage til byernes by, Paris. Togturen går fra Lübeck-Hamburg-Karlsruhe-Paris. Turen er meget spontant planlagt. Det blev nok planlagt på baggrund af min roomie skulle til Frankfurt, og så kunne vi følges en stor del af vejen. Jeg har fået snakket en del tysk i toget, men har også overhørt en familie snakke tysk på min sidste del af turen til Paris.
Jeg var dog kun i Paris en eftermiddag samt noget af aftenen, men hold da op hvor var det en smuk by. Jeg nåede at se alt det, jeg gerne ville se (Notre Dame, Eiffeltårnet, Louvre og Triumfbuen).

b4-Et billede af Sein, der løber gennem Paris. Det sjove var, jeg tog mig selv i at snakke tysk, når jeg skulle købe noget fx i en kiosk. Modsat i Lü-beck var ekspedienten ikke særlig forstående over for det tyske.

“Første arbejdsdag”
Jeg må indrømme, at jeg hele ugen har set frem til min praktikophold i virksomheden Gödecke med både glæde, men også med lidt nervøsitet. Jeg synes mit første møde med Herr Gödecke gik godt. Han gav mig en grundig rundvisning af hele matriklen. Derefter blev jeg sat i lære hos en medarbej-der, der arbejder med “controlling”.

 

b5-Et billede fra mit arbejdsbord hos Gödecke Eurotrans GmbH.

Jeg forstod rigtig meget af det, de forklarede mig, men det kniber nogle gange med at formulere mig i lange sætninger. Dog føler jeg, der er sket en progressiv udvikling af mine tyskkundskaber. Arbejdskulturen i Tyskland, synes jeg minder meget om den danske. Man benytter fx også mange computersystemer. Min arbejdsdag er fra 08:30-16:30, mens de øvrige kollegaers arbejde er fra 08:00-17:00 + en ikke betalt frokost fra 12:00-13:00. I Danmark er det anderledes, der har man 29 minutters betalt frokostpause. Jeg glæder mig allerede til næste arbejdsdag!

“Sidste arbejdsdag”
Jeg har i denne uge været i praktik hos virksomheden Gödecke spedition. Det har været en lærerig uge som har bud på mange forskellige opgaver:
1. Controlling af faretøjer
2. Controlling af lager
3. Partnerbesøg i Hamborg

Jeg har haft fornøjelsen både at møde dem, der arbejder på lager på kontor og fulgt direktøren af virksomheden, Herr Gödecke. Jeg har derfor været hele vejen rundt i selve virksomhedens organisa-tion, hvilket jeg er glad for. Jeg har fået hørt en masse tysk og snakket en god portion tysk.

b6-Her ser man bordet hvor man klargøre små forsendelser til virksomheder

Jeg føler virkelig, at jeg har mødt den tyske arbejdskultur under mit ophold hos Gödecke. Jeg har lært om organisationsstrukturen i en tyskvirksomhed, som er meget hierarkisk opbygget. Det er der-for spændende at kunne drage paralleller til det danske arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked har en mere loose kultur.

Refleksion af opholdet og tanker om min fremtid
Jeg har lært en hel masse tysk under mit ophold. Jeg må indrømme, det er markant lettere at forstå tysk, end jeg faktisk havde troet. Jeg var lidt skeptisk for, om jeg overhovedet kunne begå mig med de tysk kundskaber, jeg har. Det er jeg dog ikke længere i tvivl om at jeg kan, for det kan jeg!
Selve overvejelserne, om at jeg tager et semester i Tyskland, er ikke just blevet mindre efter ophol-det. De fleste af mine klassekammerater i Danmark drømmer om at tage et semester i fx USA eller England, hvilket jeg har fuld forståelse for. Jeg mener dog, men ikke behøver at kigge længere væk en til Tyskland, for mig er det nemlig ligeså interessant. Så jeg kunne sagtens forestille mig, at jeg havnede i en tysk virksomhed, også efter at have fået indsigt i arbejdskulturen.

Det svært at udpege det bedste moment ved opholdet i Tyskland, men jeg synes noget af det fede-ste har været, at jeg har taget mig selv i at tænke tysk ved flere lejligheder. Det har været enormt fedt! Alt i alt har opholdet været en kæmpe succes for mig som individ, men bestemt også fagligt. Jeg vil helt klart anbefale andre unge, som har LYST og MOD på at opleve en anden kultur at tage af sted!