Nijeberkoop, Holland d. 5 februar 2024 - 3 maj 2024

lie Anna Smidt Nielsen 

Den 5 februar rejste jeg til Felicia Big Cat Sanctuary i Holland, hvor jeg de næste 3 måneder skulle være en del af et lille team af dedikerede dyrepassere og andre kollegaer. Felicia er en særlig plejefacilitet, det betød, at den er lukket for den brede offentlighed, dette gav mig yderligere mulighed for at fokusere på passningssiden af arbejdet, når det kom til at give og forberede berigelse, observere dyrene og dyrepasserne, når de lavede hendholdsvis dyrelæge og berigelse træning. Hos Felicia fik jeg mulighed for at arbejde selvstændigt, både med rengøring af indendørs indhegninger, tilberedning af foder samt forberedelse af berigelse og arbejde ude på terrænet. 

Felicia ligger på landet i det nordlige Holland. I 

min tid der, var jeg med til at hjælpe med den 

daglige pasning af først seks dyr og senere 

hen fire. Min dag begyndte kl.8 med at jeg og 

en dyrepasser lavede et sikkerhedscheck på 

hele terrænet, dette indbefattede at alle låse, 

sluser, døre og udendørs arealer blevet 

checket for at alt var låst og at der ingen synlige skader var. Derefter blev dyrene lukket ud i deres respektive indhegninger hvorefter deres daglige medecin blev gjort klar og derefter gevet. 

Når dette var klaret samlede alle der var på arbejde sig i dyrepasser kontoret hvor dagen blev gennemgået og arbejdsopgaver uddelegeret. 

 

Efter dette gik arbejdet i gang. Min arbejdsdage var sjældent helt ens da det skiftede med, hvorvidt jeg stod i køkkenet og forberede den dags foder eller om jeg gjorde dyrenes indendørs arealer rent. 

De dage jeg ikke stod i køkkenet, gjorde jeg rent og forberede berigelse til dyrene. Ved rengøring af deres bure skulle der fjernes fadder resterne fra dagen før, deres hængekøjer med halm skulle gøres rent og ved lejlighed skulle der skiftes halm eller tilføjes nyt; deres platforme og gulvet skulle vaskes og deres vandskåle skulle tømmes, renses og vandet skulle skiftes. 

Derefter blev dagens berigelse lagt ind, det kunne være alt fra en knogle, noget blod, krydderier, parfume eller papkasser og papirposer samt meget andet. 

Hvis jeg derimod stod i køkkenet stod en første del af dagen på at forberede oder, kødstykker til medicin og alt efter, hvad dag det var, skulle der også skæres kød til træning af dyrene. I køkkenet hang fodrings skemaet, her kan det ses hvor meget hvilket dyr skal have hvilken dag. Hos Felicia gør de rug af “feeding” og “non-feeding” 

days, dette betød at på de dage de 

ikke blev fodret fik de kun knogler med 

meget lidt kød på, dette blev givet for 

at opretholde dyrenes træning i at 

komme ind. Dette skema af 

fodringsmetode er implementeret grundet at store rovdyr i naturen ikke vil spise hver dag men derimod større måltider sjældnere.  Hvert dyrs foder blev forberedt individuelt, det vil sige at vægten af foder svingede fra individ til individ, selvom de stod til at få den samme ·I mængde kød i vægt. Dette skyldes, at den 

vægt, der står på skemaet, er den mængde fordøjeligt foder de skal have, altså uden knogler. Vi skrev derfor vægten af hvert individs

foder ned på en tavle i køkkenet, her blev der 

også skrevet de forskellige typer af kød der blev 

blev der ydermere skrevet ned vægten af det 

kød der blev brugt til medicin, hvor meget der 

blev fodret i alt den dag, hvor meget kød der var 

tilbage og hvor meget affald der var, dette var ting som fedt og blod; samt blev der taget kød ud to til tre dage i forvejen og vægten af dette blev også 

skrevet ned. 

I slutningen af mit ophold der, sendte Felicia to af deres unge løver til et større reservat under samme dyrevelfærdsorganisation, kaldet Liens Rock. Her hjalp jeg med at forberede transporten af de to dyr, dette var i form af at lave og opretholde en isolation af dyrene samt forberedelsen af deres transportkasser. På transport dagen hjalp jeg også med forflyttelsen og senere oprydningen og rengøringen. Tre dage efter transporten af de to løver, rykkede vi ydermere de tilbageværende dyr internt til de nu tomme indhegninger.