En grå formiddag i januar, mødes to venner på Nørreport st. for at sammen rejse mod nye minder, masser af sol og varme og to uforglemmelige måneder. De har nemlig besluttet sig for at tage en del af deres uddannelse til Gartner i Udlandet. På flybilletten stor der Portugal, mere præcist skal de bo i en lille landbys ved navn Idanha a Nova, der befinder sig i det centrale Portugal tæt på den Spanske grænse. Før rejsen går videre fra Portugals hovedstad og ud til landet, har de besluttet sig for at bruge weekenden i det smukke og historiske Lissabon.

Efter en dejlig weekend i den travle hovedstad rettede de to vender kurs mod en mere stille og rolig tilværelse i det rurale Portugal. Her skulle de arbejde for den eneste Økologiske og Biodynamiske frøproducent på den Iberiske halv Ø, nemlig Sementes Vivas, foruden at producere egne frø, stod de også for distributionen af andre Europæiske firmaers frø til lokalområdet. Mere specifikt frø fra bland andet, Bingenheimer Saatgut (Tyskland), Sativa (Italien) og De Bolster (Holland). For uden salg af frø blev der på gården også pakket, processeret frø i og med deres egen produktion. Desuden var der også et stort HR/salgs team lokaliseret på gården, plus et håndfuld konsulenter, der hovesaligt hade i opgave at guide og hjælpe de landbrug som Sementes Vivas samarbejdede med rundt omkring i Portugal. Sementes Vivas har i år 141 variateter af grøntsags-, krydderurte- og blomsterfrø, samt af korn og grøngødningsfrø i kataloget. Af disse producerer de selv lidt over 50%. Gården (Quintas Vivas) rummer periodevis op til 30 ansatte og landet der dyrkes på optager omtrent 25 ha. Herpå ligger en række marker, 7 skyggetunneller, 1 plasttunnel og et større plastdrivhus. Fordelt på 2 større gårdbygninger har de foruden kontorerne et industrikøkken, en hal til processering, køle og tørrebokse, en pakkehal og en maskinhal, som de deler med en producent af aromatiske urter.

Sementes Vivas samarbejder tæt med universiteter, kommuner og andre institutioner, som de hjælper med at reproducere, og derved genoplive og introducere, deres traditionelle frø til det portugisiske marked og landbrug. Denne specialproduktion af frø har de tildelt en særlig produktionskæde som de kalder Heritage Seeds. Derudover arbejder de også med bl.a. fokus på at avle sorter og sælge frø der er tilpasset Middelhavsområdets klima og jordforhold. Ved Sementes Vivas benytter de sig af “åbenpollinering”. Åbent pollineret (bestøvet) variateter, af f.eks. grøntsager, reproduceres på to forskelige måder, afhængig af om de er selvbestøvende eller fremmedbestøvende. Ved de selvbestøvende sker bestøvningen i samme blomst, fra pollen fra støvknap til støvfang, eller mellem to blomster fra samme plante. For de fremmede bestøvende sorter, skal der tilføres pollen fra en anden plante, vha. vind, insekter eller vand. Det er dog muligt for mange af de selvbestøvende at reproducere sig ved fremmede bestøvning også.

Så længe at planter af en åbent pollineret varietet bliver holdt isoleret, enten spatialt eller tidsligt, fra andre varieteter, med hvilke de kan reproducere sig med, vil de producere frø der som ny generation repræsenterer udseende og kvalitet ved både moder- og faderplanterne. Åbent bestøvet sorter står lidt i modsætning til hybride sorter, der ofte er skabt ved kunstig bestøvning mellem to forskellige varieteter. Resultatet er lettere at forudse og man opnår ofte stor ensartethed, hvilket mange gartnere, landmænd og haveejere prissætter. Men det er også meget omkostningsfuldt, hvilket afspejles i prisen. Desuden kan man heller ikke som haveejer få samme resultat hvis man tager frø fra disse hybrider. Men den største forskel mellem hybrid frø og åbent pollinerede frø viser sige i deres egenskaber, hybridfrø er ensartede og alle har samme genetisk information, dette betyder at også hele denne ”population” har de samme styrker og svagheder. Åbent pollinered frø derimod har alle forskellig genetisk information, hvilket tydeligt kommer til udtryk i deres fysiske forskellighed, dette betyder at ind for samme ”population” af frø vil der findes forskellig styrke og ulemper ved vær plante. Derfor menes der

at åbent pollinerede frø egner sig bedre til dyrkningsmetoder der ikke er så sterile som i det konventionelle landbrug. Det betyder at åbent pollinered frø vil gør sig bedre på længere sigt i et økologisk landbrug hvor brugen af kemikalier er begrænset.

Desværre var studieopholdet ikke som de to venner forventet, de hade før udrejsen dannet sig nogle måske urealistiske, måske ikke -idéer om hvordan det vil være at komme i praktik hos Sementes Vivas. Da dyrkningssæsongen ikke har et vinterafbrud som herhjemme hade de haft forventninger som minder meget om en Dansk elevplads om foråret. Desværre kunne de tydeligt mærke at de var lavest i ”hierarkiet” og der ikke blev forventet mere af dem en billig arbejdskraft. Herhjemme når man kommer i praktik forventes der ikke kun at man udfører sine arbejdsopgaver, men også tager del i ansvaret af produktionen, dette var dog ikke tilfældet her. Arbejdet var meget ensformigt og både hårdt fysisk og psykisk. De første to uger sled de to vender med at vende deres kroppe til monotomt arbejde og dårlige arbejdsstillinger, de hade næsten udelukkende luget og renset markerne for sten, før de begyndte at efterspørge mere nuanceret og relevant arbejde. Dette resulterede i at arbejdet fik flere niveauer men stadig ikke på niveau med her hjemme i praktik.

Arbejdet som de to venner udførte på gården bestod af, at være med i processeringen af frøene, beskære mandeltræer, sprøjte med kaliumsæbe mod bladlus, sprede halm i mellem bedene, så og plante, høste til daglig fælles frokost og som sagt, ukrudtsrensning og fjernelse af sten fra bedene. Heldigvis besluttet de to vender sig for at efterspørge mere udfordrende arbejde og mere information om den daglig drift og problemer på gården. Det resulterede bland andet i at de to vender blev introdocerede til de 6 forskellig Biodynamiske præparater som der blevet produceret og gemt på gården men også at flere forskellige kollegaer tog dem med på rundtur og forklarede deres specifikke opgave og de problemer de arbejder med. Dette gav de to vender lidt mere teori bag vad der kræves for at producere, men også dyrkningen af egne frø, f.eks. blev kålplanterne smittet med tobakmosaikvirus mens de to vender befandt sig på gården og det gave stort indblik i hvor meget samarbejde og kommunikation der kræves i en større produktion. I staten da det opdagedes blev venderne bedt om at afsprite brugt værktøj og hænder, plus sko efter besøg i de smittede tunneler for at undgå yderligere spredning. Dog selv om disse midler togs i brug, blev problemet større og kålplanterne i tunnel 3 og 4 blev fjernet for at undgå en mindre katastrofe.

Som nævnt i stykket ovenover savnede de to venner faglige udfordringer, dog bød turen på masser af personlig udvikling. Derfor når de to vender nu kigger tilbage på forløbet kan de se at de taget masser af relevant viden med hjem. En god uddannelse skal ikke kun tilbyde dig faglig relevant og udfordrende øvelser og situationer men også vider uddanne dig som person. Hvis man vælger at tage en del af sin gartner uddannelse, eller anden erhvervsuddannelse, i udlandet er dette noget men vil få naturligt. Du bliver tvunget til at tage stilling til nye kollegaer der kommer fra en anden kultur. Dette kan på papiret syndes som en nem opgave, især hvis man ”kun” tager ud i Europa. Dette skal dog ikke snyde dig, de to venner oplevede for eksempel en stor udfordring med at indfinde sig med den anderledes arbejdesmentalitet der findes i Sydeuropa. Selv om det ikke var særligt varmt hade man siesta hvilket var skønt men også tog lidt tid at kunne nyde af fuldt ud. Eksemplet ovenover er med til at understreje den vigtigste personlig og faglig udvikling som et ulandsophold vil give dig, nemlig flexibilitet.

Jeg, Marcus, en af de to venner der var i praktik i to måneder i Portugal vil opfordre alle, der vil og kan, til at tage et udlandsophold i Portugal. Det er, rejsemæssigt, et lille land med mange anbefalelsesværdige destinationer, samt en spændene kultur og historie. Da det ikke er alle der er lige gode til engelsk, har kommunikationen, til mange af de ældre portugisere især,

været en udfordring. Det har dog til gengæld givet os en del sjov i at lære lidt portugisisk hen ad vejen. Hvis du overvejer et udlandsophold som en del af din uddannelse, kan jeg kun varmt anbefale det, det vil give dig så meget som en dansk elevplads ikke kan tilbyde.