Roccacarainola, Italien 2. januar - 2. april 2022

Jeg har nu været på et to måneders praktikophold ved Anna Maria Taliente, som bor i den lille by Roccarainola ca. 40 km. fra Napoli. Annas sted er en stor ejendom fra 1800-tallet som siden dengang, har været ejet af hendes familie. Til ejendommen har Anna 8 hektar land med oliven, citrusfrugter og grøntsager. Anna laver et arbejde ligesom det blev gjort tilbage ved stedets opståen, hvor hun både dyrker og konserverer de forskellige frugter og grøntsager. Anna beskriver selv sin praksis som slowfood. En langsom produktion, hvor jorden og biodiversitetens velbefindende er lige så vigtig som forretningen. Produkterne bliver solgt gentligt når Anna sammen med en anden jordbruger fra området holder åbent hus, og regelmæssige kunder kommer forbi og henter bestilte varer. 

Igennem mit ophold arbejdede jeg med en stor variation af arbejdsopgaver- i det følgende vil jeg beskrive arbejdet med udgangspunkt i de tre områder, jeg hovedsageligt arbejdede i.

Urtehaven

Jeg startede mit arbejde i den permakulturelle urtehave. Urtehaven var bygget op omkring stenbede. Jeg startede med at luge bedene. Efterfølgende dækkede vi dem til med visne blade, som vi fejede op fra jorden. På denne måde gav vi jorden et godt dække i form af organisk materiale, som både sørger for at holde ukrudt nede og samtidig bidrager med næring i takt med det komposterer. Efter dette arbejde blev jeg instrueret i at udplante lavendel samt forskellige kaktus sorter. I urtehaven havde Anna også bistader, som jeg også fik prøvet at arbejde med. I en af de første dage af opholdet assisterede jeg Anna i at tjekke til bierne samt give dem medicin, som skulle forhindre en dødelig parasit at gøre ende på bierne. 

Grøntsagsmarken 

Et kvarter i bil væk fra Annas hus, havde hun et lille stykke land på et par hektar. Her dyrkede hun både grøntsager (fx. tomater, kartofler, peberfrugt, løg m.m.) og frugter.  Her blev jeg introduceret for mange forskellige former for arbejde. jeg startede ud med at hjælpe med klargøringen af markens midtpunkt bestående af en spiral. 

Spiralen er et spiralformet bed, hvor Anna gror grøntsager. i mit arbejde med denne blev jeg første introduceret i at genopbygge strukturen, der var sunket lidt sammen. genopbygningsarbejdet bestod i at skovle den jord der var gledet ned op, så bedet fik den passende højde og bredde. Det var vigtigt at gøre det nænsomt, så mikrolivet ikke blev forstyrret for meget. Efter genopbygningen var der et stort arbejde med at installere vandingsanlæg i bedet. Dette var kompliceret i og med bedets spiralform gjorde det vanskeligt at lægge slanger ud. Samtidig var der også et stort arbejde i at udskifte dele af slangen hvis huller mange steder var tilkalket så dryp systemet ikke virkede. Dertil lavede jeg mange andre opgaver i marken med gødning, lugning, såning og vanding. 

Appelsin, mandarin og citronplantage 

Arbejdet med citrusfrugt blev en tilbagevendende ting under hele opholdet. Anna havde et system, hvor vi en gang om ugen høstede den mængde, som hendes kunder havde bestilt til ugentlig afhentning. Høsten foregik ved at vi valgte de bedste frugter, som vi klippede/plukkede fra træerne. Det var i denne sammenhæng vigtigt at smage på varerne, så vi havde en ide om kvaliteten. Ud over at bruge frugter direkte fra træet, bestod en stor del af arbejdet i at opsamle nedfalden frugt. Opsamlingen af den modne frugt skete jævnligt som regel i forbindelse med, at der havde været dage med meget vind. Frugten, som vi samlede op, tog vi med ind i Annas laboratorium, hvor vi lavede juice af dem. Juiceproduktionen var forholdsvis lille og lavede som regel 20-25 liter ad gangen. Arbejdet bestod i at vaske citrusfrugterne, hvorefter vi skar dem op og pressede dem i maskiner. Da alt var presset blev juicen opvarmet i en stor industriel gryde/blus, der kunne regulere temperaturen helt præcist. Under opvarmningen til 80 grader blev der tilført sukker – 10% af juicens mængde. Når juicen var opvarmet til 80 grader hældte vi den på glas. Efterfølgende kom juicen (nu på glas) endnu en gang i gryden og blev opvarmet til 2 grader som kræves for pasteurisering. 

Opsamling 

Overordnet har min tid i Roccarainola været en lærerig og spændende tid, der introducerede mig til både lavpraktiske, sociale og økonomiske udfordringer i et regenerativ divers landbrug. Anna var en rigtig god vært og lærer, som tog sig godt af mig og tog sig tid til at forklare arbejdet. Desværre blev Anna syg to uger inde i praktikforløbet og måtte resten af min tid der, være forsigtig med at arbejde for meget. Da det for det meste kun var hende og jeg der arbejdede, var jeg til tider ret alene med arbejdet.