Når projektperioden er slut, skal der for projektet laves en samlet afrapportering til Bevillingsgiver. Det er Leadpartneren, CELF, der står for at udfærdige den samlede afrapportering blandet andet med bidrag fra partnerne.

 

I slutningen af projektperioden vil Leadpartneren sende mail til partnerne og bede dem besvare spørgsmålene i vedhæftet skema. (skemaet skal arkiveres som evalueringsskema til Styrelsen)

 

Partnernes bidrag vil indgå i den samlet afrapportering til Bevillingsgiver.

Oversat evalueringskema til Styrelsen