En forsikringsvejledning for elever, der tager i praktik i udlandet


Opholdene giver dine faglige og personlige kompetencer en ekstra dimen­sion, men under en rejse er du også i ukendte omgivelser – og skulle uheldet være ude, er det vigtigt med en forsikring, der kan hjælpe dig.

 

Denne vejledning omhandler en række forsikringsmæssige krav og anbefalinger, du som elev skal være opmærk­som på, inden du tager et praktikophold i udlandet.

 

Nogle af forholdene vedrører sikring af din egen person i tilfælde af sygdom eller ulykke. Andre forsikringer vedrører dit ansvar i tilfælde af, at du utilsigtet skulle komme til at forvolde skade på andre.

 

Inden du tager på et praktikophold i udlandet skal du være opmærk­som på, at du skal være dækket ind i forhold til:

Sygeforsikring (sygdom og hjemtransport)
Ulykkesforsikring (hvis du selv kommer til skade)
Ansvarsforsikring/erhvervsansvarsforsikring (hvis du f.eks. forårsager skade på andres
ejendele eller andre personer) et krav i forbindelse med et praktikophold.

 

Din almindelige forsikring dækker som oftest ikke alle oven­nævnte forsikringsområder, og du skal derfor tegne en tillægs­forsikring eller en separat rejseforsikring. Kontakt dit eget forsikringsselskab og forhør dig om mulighederne.

 

På nogle skoler er det et krav, at du udfylder og underskriver en tro- og loveerklæring på, at du har tegnet de forsikringer, som skolen anbefaler. Din internationale koordinator vil kunne fortælle dig, om du skal under-skrive en tro- og loveerklæring.

 

Sygeforsikring


Rejser du indenfor EU/EØS skal du anskaffe dig det blå sygesik­ringskort (EU sygesikringsbeviset) hos din kommune for at få adgang til behandling på samme vilkår som landets egne borgere. Du skal dog være opmærksom på, at det i nogle EU lande er almindeligt at betale for at komme til lægen eller blive indlagt på hospitalet. Hvis det er reglen, kommer du også til at betale for det.

 

Derfor kan det være nødvendigt at supplere med en ekstra sygeforsikring, der fritager dig for betaling i udlandet, men især fordi den ekstra sygeforsikring dækker dig i forbindelse med hjemtransport, som ikke er indeholdt i det blå sygesikringskort.

 

Læs mere om dækning af det blå sygesikrings­kort på www.borger.dk

 

Ulykkesforsikring


Uheld uden forsikring kan have store konsekvenser både for dig og for din skole. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at være rigtigt forsikret, inden du tager af sted. Når du tager i praktik i udlandet, skal du tegne en individuel heltidsulykkesforsikring. En heltidsulykkesforsikring dækker i forbindelse med ulykker opstået i såvel arbejdstiden som i din fritid.

 

Din skole må ikke tegne forsikringer, heller ikke for vores elever, da vi er en statslig selvejende institution.

 

Det er derfor dit eget ansvar at sørge for, at du er korrekt forsikret. Spørg din internationale koordinator, hvis du er i tvivl.

 

Erhvervsansvarsforsikring i forbindelse med praktikophold


Skal du på praktikophold, eller er praktik en del af dit udlands­ophold, skal du udover dine almindelige, personlige forsikrin­ger, også have en forsikring, der dækker erhvervsansvar. En erhvervsansvarsforsikring dækker, hvis du skulle komme til at forvolde skade på personer eller ting/udstyr, mens du arbejder på praktikstedet.

 

Nogle udenlandske praktiksteder har forsikringer der dækker, hvis du skulle komme til at forvolde  skade på personer eller ting/udstyr, mens du arbejder på praktikstedet. Du bør dog altid afklare, om du er dækket af praktik­pladsens forsikring.

 

Viser det sig, at det udenlandske praktiksted ikke har en forsikring der dækker, hvis uheldet er ude, og du kommer til at forvolde skade på personer eller ting/udstyr, kan du tegne en erhvervsforsikring til en meget fordelagtig pris her.

 

Tal med din internationale koordinator, hvis du er i tvivl.

 

Pas


Når du tager til udlandet er det altid en god ide at medbringe et gyldigt pas – også, når du tager til Sverige og Tyskland. Hvis man f.eks. bliver stoppet af politiet i Tyskland skal man kunne fremvise et gyldigt billedelegitimation. I Tyskland acceptere man et gyldigt pas som billedelegitimation.

 

Et pas bestilles på Borgerservice ved at møde personligt op.

 

Der kan godt være ventetid på bestilling af pas, så det er altid en god ide at bestille et pas i god tid inden rejsen.

 

 

Vejledning udarbejdet d. 5. feb. 2016 af TSL,