Europa kort

Hør om elevernes oplevelser

Hør elever der fortæller, om deres praktikophold i udlandet